آدرس اول : خیابان بروجردی کوچه ظفرنو روبروی ساختمان بیمه پلاک ۶

تماس واحد فروش : ۰۹۱۲۳۳۶۳۵۵۶

آدرس دوم : خیابان سعدی کوچه گودرزی پلاک ۱۷

شماره های تماس :

محمد طوفانیان : ۰۹۱۲۳۳۶۳۵۵۶
حسین طوفانیان : ۰۹۱۲۰۲۱۰۸۹۲  –  ۰۹۱۹۳۱۱۹۵۶۰

تلفکس : ۳۳۷۴۷۳۵۵

تلفن ثابت : ۳۶۶۱۶۱۵۳