لیفتراک مدل H20

توضیحات تکمیلی لیفتراک Linde سری H20-H25 EVO

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی لیفتراک Linde سری H20-H25 EVO
سرعت حرکت با بار و بدون بارارتفاع سرپوشیده (کابین)فاصله مرکز بارگیری ظرفیت بارگیری مدل
(h)/(km) 22/22(mm) 2170(mm) 600(t) 2.0H20/600 CNG
(h)/(km) 22/22(mm) 2170(mm) 600(t) 2.0H20/600D
(h)/(km) 22/22(mm) 2170(mm) 600(t) 2.0H20/600T
(h)/(km) 22/22(mm) 2170(mm) 500 (t) 2.5H25 CNG
(h)/(km) 22/22(mm) 2170(mm) 500 (t) 2.5H25D
(h)/(km) 22/22(mm) 2170(mm) 500 (t) 2.5H25T