لیفتراک لینده مدل H40

توضیحات تکمیلی لیفتراک Linde سری H40-H50 EVO

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی لیفتراک Linde سری H40-H50 EVO
سرعت حرکت با بار و بدون بارفاصله مرکز بارگیری ظرفیت بارگیری مدل
(h)/(km) 21/21(mm) 500 (t) 4.0H40T
(h)/(km) 24/24(mm) 500 (t) 4.5H45T
(h)/(km) 24/24(mm) 500 (t) 4.99H50/500D
(h)/(km) 24/24(mm) 500 (t) 4.99H50/500T
(h)/(km) 24/24(mm) 500 (t) 4.99H50/600D
(h)/(km) 24/24(mm) 500 (t) 4.99H50/600T