لیفتراک لینده مدل E16

توضیحات تکمیلی لیفتراک Linde سری H50-H80/1100E

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید

مشخصات فنی لیفتراک Linde سری H50-H80/1100E
سرعت حرکت با بار و بدون بارفاصله مرکز بارگیری ظرفیت بارگیری مدل
(h)/(km) 22/23(mm) 600(t) 5.0H50D
(h)/(km) 22/23(mm) 600(t) 5.0H50T
(h)/(km) 22/23(mm) 600(t) 6.0H60D
(h)/(km) 20/20(mm) 600(t) 6.0H60T
(h)/(km) 22/23(mm) 600(t) 7.0H70D
(h)/(km) 20/20(mm) 600(t) 7.0H70T
(h)/(km) 22/23(mm) 1100(t) 8.0H80/1100D
(h)/(km) 17/17(mm) 1100(t) 8.0H80/1100T
(h)/(km) 22/23(mm) 900(t) 8.0H80/900D
(h)/(km) 19/19(mm) 900(t) 8.0H80/900T
(h)/(km) 22/23(mm) 600(t) 8.0H80D
(h)/(km) 19/19(mm) 600(t) 8.0H80T