لیفتراک سهند

توضیحات تکمیلی لیفتراک ۲.۵ تنی دیزل سهند SND25

لیفتراک سهند مدل SND25 لیفتراک ۲/۵تنی دیزل سهند