لیفتراک سهند

توضیحات تکمیلی لیفتراک ۳.۵ تنی دیزل سهند SND35

لیفتراک سهند مدل SND35 لیفتراک ۳/۵تنی دیزل سهند