لیفتراک سهند

توضیحات تکمیلی لیفتراک ۴ تنی دیزل سهند SND40

لیفتراک سهند مدل SND40 لیفتراک ۴تنی دیزل سهند