لیفتراک سهند

توضیحات تکمیلی لیفتراک ۵ تنی دیزل سهند

لیفتراک سهند مدل SND50 لیفتراک ۵تنی دیزل سهند