لیفتراک FD250-300 (25 - 30 ton)

توضیحات تکمیلی لیفتراک FD250-300 (25 – 30 ton)

لیفتراک FD250-300 (25 – 30 ton)