لیفتراک TCM-FD160-230 (16 - 23 ton)

توضیحات تکمیلی لیفتراک TCM-FD160-230 (16 – 23 ton)

لیفتراک  TCM-FD160-230 (16 – 23 ton)